dulos


du·lós

png
1:
kasangkapang pandukal, may hugis dilang malukong, at mata-lim ang dulo : BÚNGLAY, DÁLOS1, LÁDDIK, PÁLAPÁLA5, SÚKIL, TROWEL
3:
[ST] maliit na matsete na ginagamit sa pagtatabas ng baging.