palapala


pá·la·pá·la

png
1:
[Iba Tag] andámyo
2:
[Ilk] bálag1
3:
[Ilk Pan] pansamantalang silungán
4:
hurno sa pagpapatuyo ng kalibkib
5:
[War] dulós1

pa·lá-pa·la·gáy

png |[ pala pa+lagay ]
:
iba’t ibang palagay.