earnest


earnest (ér·nest)

png |[ Ing ]
2:
Bat earnest money

earnest (ér·nest)

pnr |[ Ing ]
1:
tapat o matapat
2:
masigasig ; matiyaga

earnest money (érn·nest má·ni)

png |Bat |[ Ing ]
:
salapi bílang patunay ng Kasunduan sa Bilihan na nangangahulugang hindi maaaring ipagbili sa iba ang bagay na napagkasunduang ipagbilí sa loob ng takdang panahon : EARNEST2 Cf PAÚNANG BÁYAD