paunang-bayad


pa·ú·nang-bá·yad

png |[ pa+una+na–báyad ]
:
halaga na ibinigay bílang unang hulog sa pagbili ng isang ba-gay, o bílang katibayan ng pangako na babayaran ang kabuuan sa isang takdang panahon bílang bahagi ng isang kasunduan : ADELANTO4, ANTISÍ-PO, EARNEST1, PÁUNÁ1, PATÍNGA1 Cf DEPOSITO4, SANGLÂ, PRÉNDA