elementary


elementary (él·e·mén·ta·rí)

pnr |[ Ing ]

e·le·men·tár·ya

pnr |[ Esp elementa-ria ]
2:
ukol sa pinakabatayang kaalaman hinggil sa paksa : ELEMENTARY
3:
mababàng paaralan : ELEMENTARY
4:
Kem hindi nabubulok ; hindi na maaaring hatiin sa lalong payak na bahagi : ELEMENTARY

elementary school (é·le·men·ta·rí is· kúl)

png |[ Ing ]
:
mababàng paaralán.