fag


fag

png |Alp |[ Ing ]
:
pinaikling faggot.

fá·ga

png |[ Ted ]
2:
tudlaan ng palasó.

Fá·gad

png |Mit |[ Ted ]
:
isa sa mga tribu ng mga espiritu ng higante.

fa·ga·fú·lan

png |[ Ted ]
:
tansong kahon na sisidlan ng apog at ngangà Cf KALAKPÁN

fá·gaw

png |[ Ted ]
:
lalagyan ng mga pinatuyông panggatong na nakabitin sa ibabaw ng dapugan.

fag·fag·tó

png |Ant |[ Igo ]
:
ritwal ng kalalakihan sa Bontoc bílang pasasalamat sa masaganang ani ng kamote.

fág·got

png |Alp |[ Fre ]

fa·gí·nes

pnd |[ Ted ]
:
magbihis nang magarà at magpalamuti para sa pista.

fa·gí·tug

png |Psd |[ Ted ]
:
mahabàng pamingwit ng palós.

fag·lóng

png |Mus |[ Bil ]

fa·gún·tang

png |[ Ted ]
:
uri ng bitag.

fa·gú·tas

png |[ Ted ]
:
laro ng pagtabás sa pumpon ng damo sa pamamagitan ng isang tagâ lámang.