gagamba


ga·gam·bá

png |Zoo
:
alinman sa mga kulisap (order Araneae ) na karani-wang may kakayahang magsapot at may walong galamay : ÁLALAWÀ1, ANLALAWÀ1, ARÁNYA2, BABÁGWA, BÁKAW3, DAMÁNG, GANGGÁNG1, GENGGÉNG, G-GANG, HÁWA5, LALÁWA, LAWÂ-LAWÂ, LÁWWA-LÁWWA, SPIDER, TAMBAYÁWAN