hawa


ha·wá

png |[ Iva ]

ha·wà

png |[ Seb ]

ha·wà

pnr |[ Hil ]
:
nakahiwalay o nakabukod.

ha·wâ

png |[ Seb ]

há·wa

png
2:
Med pagkalat at pagkapit ng anumang karamdaman mula sa isang tao patungo sa isa pa : LÁLIN, TAKÓD2
3:
pagiging sangkot : LÁLIN Cf DÁWIT
4:
Kol tao na hindi katutubò sa angkan o pamilya
5:
Zoo [Iva] gagambá.

há·wa

pnr |[ War ]

Hawaiano (ha·wa·yá·no)

pnr |[ Esp ]
:
may kinalaman sa wika, mamamayan, at Kultura ng Hawaii Cf HAWAYÁNO

Hawaii (ha·wá·i)

png |Heg |[ Ing ]
:
estado ng United States na sumasaklaw sa pangkat ng mahigit dalawampung isla sa hilagang Pacific var Haway

há·wak

png
1:
pagpigil ng kamay sa anuman o anumang nása kamay : ÁKOP2, DEPPÉL, EGNÁ, IKÓT3, KÉMKEM2, KUPÓT, PEGÁNGAN, TÁLAN, TÁNGAN, TÁYONG2 Cf KÁPIT, TÁBAN
2:
Ana [Akl Seb] baywáng
3:
Ana [Bik] katawán2
4:
Mit anting-anting laban sa anumang uri ng kapahamakan
5:
pagkontrol o ang kinokontrol.

ha·wa·kán

png |[ hawak+an ]
1:
bahagi na ginagamit sa paghawak sa isang kasangkapan : HANDLE1
2:
gabay sa paglakad o pag-akyat : HANDLE1

há·wal

png
1:
[ST] Ntk pagpapatigil ng bangka sa pamamagitan ng sagwan Cf PRÉNO
2:
[ST] paglambot ng dulo ng isang mahabàng piraso ng kahoy o patpat
3:
Bio paglambot ng uten pagkatapos makipagtalik Cf SALSÁL
4:
galaw o kislot ng buntot ng ahas Cf KÍWAL1, PAYÍPOY

ha·wál-ha·wál

pnr |[ ST ]
:
lumambot ang dulo ng isang mahabang bagay.

ha·wán

pnr
:
walang sukal ; malinis ; maaliwalas.

há·wan

png |[ Bik Hil Seb ST War ]
1:
paglilinis o pag-aalis ng sukal : GÁIK, HINÁLBAS, LOBÁS, PANBALASBÁS, TÁHAW1
2:
pag-aalis ng hadlang

ha·wás

png
1:
[Hil Seb War] pagdedeskarga ng mga kargamento var awás
2:

ha·wás

pnr
2:
matangkad at balingkinitan
3:
laging handa.

há·was

png |[ Bik Hil Seb War ]
:
limás1 o paglilimas.

ha·wáy

pnr |[ ST ]
1:
nakalutang sa hangin, tulad ng ulap
2:
nakabitin mula sa itaas at hindi sumasayad sa lupa o sahig Cf BITÍN, LAWÍT

Ha·wáy

png |Heg |[ Ing Hawaii ]
:
varyant ng Hawaii.

há·way

png |[ ST ]
:
paghahanap sa pamamagitan ng pagkayod sa ilalim ng tubig.

Ha·wa·yá·no

png |Ant |[ Esp Hawaiano ]
:
baybay sa Tagalog ng Hawaiano.