gani


ga·nì

pnb |[ Seb ]

gá·ni

png |[ Mrw ]

ga·níb

pnr |[ Bik ]

gá·nib

png |[ ST ]
:
salitang-ugat ng pangánib.

gá·nid

png
1:
Zoo [ST] áso na ginagamit sa pangangaso var gánir
2:
[Bik Kap Tag] halímaw1

gá·nid

pnr
1:
may ugaling hayop ; lubhang matakaw at gahaman

ga·ni·rí

pnr pnb |[ gaya+nirî ]

ga·nít

png
1:
kunat o tigas, gaya ng karneng mahirap nguyain : HÚMIT, GANÉT, KÍNOT2, KÚGNOT, KÚLBET, TÁGGA, TÉGLANG, TÚGAS2 — pnr ma·ga·nít
2:
kahigpitan o kahirapang matinag sa kinalalagyan o mapaghiwa-hiwalay — pnr ma·ga·nít
3:
karamutan ng isang tao — pnr ma·ga·nít
4:
[Ifu] bátik1

gán-it

png |[ Hil ]


ga·ni·yán

pnb |[ gaya+niyan ]
1:
katulad niyan, tumutukoy sa bagay na malápit sa tao na kinakausap
2:
sa paraang iyan, : GAYIÁN var ganyán, gayán Cf GANOÓN, GAYÓN

ga·ní·yon

pnb |[ gaya+niyon ]
:
katulad ng isang nabanggit na bagay o pang-yayari ; kasunod ng ipinahahayag : SO2 var gayón