batik


ba·tík

png
1:
paraan ng pagdidisenyo sa tela, tinatakpan ng pagkit ang mga bahaging hindi kukulayan
2:
telang kinulayan sa ganitong paraan
3:
padron na tela mula sa pagkit o pintura.

bá·tik

png
1:
[Tag] patak-patak na dumi o kulay sa anumang bagay : AGÁT-AT, BAKÁSA2, BULDÁK2, BULÍNG2, DÁGTA, DIGTÀ, GANÍT4, HILÁHIS, KÁPOL1, KAWATIR, LAMÂ, LÁMOS1, MANTSÁ, RATÍK, SAMÁN, STAIN
2:
Asn [Seb] sa malaking titik, talà sa timog.

ba·ti·kán

pnr |[ Kap Tag bátik+an ]
:
bihasa o sanáy sa alinmang bagay.

Ba·ti·ká·no

png |[ Esp Vaticano ]
1:
Heg pook sa Roma na kinatatayuan ng palasyo ng Papa at ng Basilika San Pedro : VATICAN
2:
kapangyarihan o pamahalaan ng Papa : VATICAN

ba·ti·kén

png |[ Ilk ]
1:
kahong pinunô ng lupa upang gawing dapog
2:
sapin ng mga bote, palayok, at iba pa.

ba·tík-lá·win

png |Zoo

ba·ti·kó·la

png |[ Esp baticola ]
:
kagamitang yarì sa balát, karaniwang nakasagka sa buntot ng kabayo kung isinisingkaw.

ba·ti·ko·lén

png |Zoo |[ Pan ]

ba·ti·ko·léng

png |Zoo |[ Ilk ]

ba·tí·kos

png
2:
BÁNAT2 ESKARÍPIKASYÓN3
3:
[ST] nakalalasong kombinasyon ng arseniko at asupre.

ba·ti·ku·líng

png
1:
Bot punong-kahoy (Litsea glutinosa ) na habilog ang dahon, dilaw ang bulaklak, at bilóg ang bunga : ANÓNOT, BALANGÁNAN, BALÓNGAY, BÚTUS, DALÁWEN-NÉGRO, DÚNGUL, ÍNGAS, LÁAT, LORMÁNGOG, MAPÍPI, ÓLOS-ÓLOS, PARASÁBLUT, PORÍKIT, PÚNGO, PÚSO-PÚSO, PÚSUPUSÒ, SÁBLOT, SAÁB-LOT, SAPÚAN, SIÍBLOT, TAGUTÚGAN, TAYÁPOK, TÍLAM2, TÚBHOS, TÚBHUS
2:
Bot punongkahoy (Paralstonia clusiacea ) na matigas at ginagawâng tabla at aparador : BÚTUS var bitikulín

ba·tí·ku·lón

png |Zoo |[ Hil Seb War ]

ba·ti·kúng·kong

png |[ Ilk ]
:
alarma na gawâ sa bumbong ng kawayan, pinupukpok sa gabi kung may panganib o magnanakaw.