garantiya


ga·ran·tí·ya

png |[ Esp garantía ]
1:
bagay na ipinananagot sa isang pagka-kautang o pagkakawala : GUARANTEE, SÁLAG3 Cf SANGLÂ, SURETY
2:
pag-akò o pagsagot sa kasalanan ng iba : GUARANTEE, SÁLAG3
3:
takda ; taning o pa-nahong sinasagutan
4:
pagtiyak na mahusay o walang sirà : GUARANTEE, GARÁNTISÁ, SÁLAG3
5:
warranty — pnd ga·rán·ti·ya·hán, gu·ma·rán·ti·yá.