gasa


ga·sá

png |[ ST ]
1:
ingay na nalilikha ng pagpalò ng bakal
2:
pang-ibabaw na sahig ng sasakyang-dagat.

ga·sà

png
1:
[Bik Tag] alimúra
2:
[Hil Mrw Seb] regálo.

ga·sâ

png
1:
Ntk gilid ng bangka o barko
2:
tunog ng metal kapag pinalò o pinukpok
3:
[Mrw] Isp túnod2

ga·sâ

pnr |[ War ]

gá·sa

png |Med
1:
[Esp] telang malambot, manipis, at madálang ang himaymay, ginagamit na pantapal, pantalì, o pambálot sa sugat : GAUZE
2:
mitsa ng lampara
3:
Bot [Bik] murà pang apulid
4:
Kom sa sinaunang lipunang Bisaya, deskuwento o bawas na halaga sa mga produktong pinamilí5
5:
[War] kordon na gawâ sa abaka at nakapaikid sa kalô.

gá·sad

png |[ Mrw ]

ga·sák

png
:
dapúrak — pnd ga·sa·kín, mág·ga·sák.

ga·sák

pnr

ga·sáng

png |[ ST ]
:
varyant ng gásang1-3

gá·sang

png
1:
pira-pirasong graba o bató ; batóng duróg var gasáng
2:
piraso ng duróg na kabibe
3:
salungat na agos sa ilalim ng dagat o malalakíng alon na sumasalpok sa dalampasigan var gasáng
4:
Bot [Bik] halámang dagat na hugis korales
5:
[Ilk] angháng — pnr na·ga·sáng
6:
[Mrw] kawan ng isda
7:
[Seb] látak
8:
sa Quezon, sígay
9:
[Hil Seb] abó para sa paggawâ ng asin
10:
[ST] pagdurog ng butó at lumilikha ng ingay na tulad ng kaskaho.

gá·sat

png |[ Ilk ]