gisi


gi·sí

png |[ Pan ]

gi·sì

png
1:
bahagyang nisnis sa tela — pnr ma·gi·sì
2:
[Bik Hil Kap Seb Tag War] sirà1

gi·sî

pnr |[ Seb Tag War ]
:
punít ; nanisnis : LÁBLAB2

gi·sí·han

png |Bot |[ ST ]
:
matigas na punongkahoy na pulá ang kulay ng dahon.

gí·sil

pnr |[ ST ]
:
nangangalaga sa dapat gawin, karaniwang may “di-,” gaya sa “di-makagísil,” abaláng-abalá o lubhang okupádo.

gi·síng

pnr |[ Kap ST ]
1:
hindi tulóg : AWAKE, CONSCIOUS2, MALÁY1, MATÁ Cf DILÁT
2:
buháy ang loob at masigla.

gí·sing

png |[ Kap ST ]
1:
pagpapakilos sa sinumang natutulog o walang málay : GÍSONG, RÍING Cf GÍSAW3, PÚKAW — pnd gi·sí·ngin, gu·mí·sing, mang·gí·sing
2:
pagmulat mula sa pagtulog : GÍSONG, RÍING

gí·sit

pnr |[ Ilk ]
:
hindi pantay na pagkakaikot ng lubid, sinulid, tela, at iba pa.