guta


gu·tâ

png |[ Bik Seb ]

gú·ta

png
1:
[ST] kaloób
2:
[Hil] paód.

gú·tab

png |[ Ilk ]

gú·tab

pnd |gu·mú·tab, gu·tá·bin, i·gú·tab, mag·gú·tab |[ Ilk ]
:
magtabas ng metal na may hugis ngipin ng lagari ang mga gilid.

gú·tad

png
1:
[Ifu] pistá1
2:
Heo [Kap] párang1

gu·tá·gut

pnr |[ Ilk ]

gu·ták

png |[ War ]

gu·ta·pér·tsa

png |Bot |[ Esp gota percha ]
:
katas o dagta ng laging-lungti.

gú·tar

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng damo.

gu·tás

png |Psd |[ War ]
:
baklad na luma at abandonado.

gú·tas

png |[ Tau ]

gu·táy

pnr
:
pilás-pilás o pira-piraso : GÍLWAY, GÚSBAT, GUTÉ, GUTGÓT, LUTÁY1, NAKÚSNIT Cf GALÚT

gú·tay

png
:
[ST] mabagal na paggawâ ng anuman.