haplos


hap·lós

png |pag·hap·lós
:
magaan at banayad na pagpaparaan ng kamay sa isang bahagi ng katawan : ÁPLUS, HÁGOD1, HÁPLAS, HÁPLOG, HAPRÓS Cf HAGPÓS, HÍMAS, MASÁHE

háp·los

pnd |ma·háp·los, ma·ka·háp·los |[ Seb ]