higanti


hi·gan·tí

png |pag·hi·hi·gan·tí
:
parusang kapalit ng naunang pinsala o pagkakasála : BALÉS1, BÁLOS, BALÓS, BENGGÁNSA, BITHÍ, GANTÍ3, GANTÍNG-PARÚSA, PATNÓ, RÉSBAK, RETRIBUSYÓN2, REVENGE, VENGEANCE Cf VENDETTA

hi·gan·tís·mo

png |Med |[ Esp gigantismo ]
:
abnormal na paglakí.