hito


hi·tò

png |Zoo |[ Bik Tag ]
:
isda (order Siluriformes ) na malamán, bilugan ang buntot, may tíla mahabang bang sa nguso, at mabilis dumami kung tag-ulan : ALABÍYOG, ALIMÚDAN, CATFISH, HALIMÚSAN, ÍTO, KAWÁTSI, PALTÁT, PÁNTAT1

hí·tod

pnd |hu·mí·tod, i·hí·tod |[ ST ]
:
kumembot ; igiling ang balakang Cf KANYÓD

hí·tod

pnr |[ ST ]
1:
masaráp o malinamnam var hítor