ito


-i·to

pnl |[ Esp ]
1:
pambuo ng pangngalan na nagpapahiwatig ng kaliitan, -ita kung babae, hal dalagita, bagito
2:
idinurugtong sa pangalan ng tao at nagpapahiwatig ng pagkagiliw, hal Anita, Marianito.

ITO (ay·tí·o)

daglat |[ Ing ]
:
International Trade Organization.

i·tó

png |[ ST ]
:
pagkakamali sa isang bagay.

i·tó

pnh
:
salitâng kumakatawan sa pangalan ng bagay na malapit sa tao na nagsasalita : ARÍ, ÁYA, DAYTÓY, GÍYA, INÍ, ÍNYA, IRÍ, ITÍ, KARÍ, KINÍ, NIÁYA, THIS, YÁNE, YARÍ

í·to

png |Zoo |[ Bik Kap Pan ]

í·tok

png |[ Bik ]

i·tóm

png |[ Bik Hil Mag Mrw Seb Tau War ]

i·tóm-i·tóm

png |Bot |[ Seb ]

i·tón

png |Zoo |[ Seb ]

i·ton·dá

png |[ Pan ]

-i·tor (i·tór)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalang tagaganap, karaniwang mula sa mga salitâng Latin, hal creditor.

i·tór

png |[ ST ]

-itory (í·to·rí)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pang-uri at nangangahulugan na “umuugnay sa ” o may kinalaman sa pandiwaring aksiyon, hal inhibitory.

í·tos

png |[ War ]

í·tos

pnr |[ Seb ]

í·tos

pnd |[ Bik ]
:
mawalan ng oras para sa ginagawâ.

-itous (í·tus)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pang-uri at tumutugon sa mga pangngalang nása anyong -ity, hal calamitous, felicitous.

i·tóy

png
1:
taguri sa batàng laláki : BOY1, DÚDONG, IDÓNG
2:
Zoo [Seb] tutà1
3:
[Bik] líhim.