hubad


hu·bád

pnr
1:
walang damit mula baywang pataas : BOLD4, LUKÁS1, ÓBA var hubár Cf HUBÔ, LASTÁG
2:
[Bik Hil Seb War] kinalag ang talì.

hú·bad

png |[ Seb War ]

hu·bád-ba·rò

pnr
:
walang damit na pang-itaas.

hu·bád-ba·rò

pnb
:
nang buong káya o lakas.