idea


idea (ay·dí·ya)

png |[ Ing ]

i·de·á

png |[ Esp ]
2:
bagay na binuo o inilarawan sa isip : AHÀ1, IDEA, THOUGHT3
3:
pangunahing kahulugan : IDEA var ideyá

ideal (i·deyál, áy·dí·yal)

png |[ Esp Ing ]

i·de·ál

pnr |[ Esp ]
1:
umiiral sa isip lámang
2:
perpekto at napakahusay
3:
nananatiling idea lámang.

idealism (ay·dí·a·lí·sim)

png |[ Ing ]

i·de·a·lís·mo

png |[ Esp ]
1:
paglikha ng mga bagay na ideal o ang pamumuhay na ang mga ito ang sinusunod na gabay : IDEALISM
2:
representasyon ng mga ideal na bagay : IDEALISM var ideyalísmo

idealist (ay·dí·ya·líst)

png |[ Ing ]

i·de·a·lís·ta

png |[ Esp ]
:
tao na naniniwala sa prinsipyo ng idealismo : IDEALIST var ideyalísta