ido


i·dô

png |Zoo |[ Bik Hil ]

í·do

png |Zoo |[ Ifu ]
:
maliit na ibong (Cardinalis cardinalis ) pulá na palukso-lukso at palipad-lipad pataas at pababâ o humuhuni nang mabilis o malumay, mga bagay na pinaniniwalaang hudyat ng mabuti o masamâng kapalaran.

i·dóg

png |[ Hil ]

i·dô-i·dô

png |[ Bik ]
:
pagsunod-sunod o pagbuntot sa isang tao saanman siya magtúngo.

idol (áy·dol)

png |[ Ing ]

i·do·lá·tra

png |[ Esp ]
:
madali o mahilig sumambá.

i·do·la·trí·ya

png |[ Esp idolatría ]
1:
pagsamba sa mga imahen o diyos-diyosan : IDOLATRY
2:
paghanga na labis-labis : IDOLATRY

idolatry (ay·dó·la·trí)

png |[ Ing ]

i·dól-i·dól

pnr |[ Bik ]

í·do·ló

png |[ Esp ]
1:
imahen ng isang diyos o diyosa, ginagamit sa pagsamba : ÁYKON2, IDOL
3:
tao o bagay na tampulan ng labis na paghanga : ÁYKON2, IDOL

i·dóng

png |[ Seb ]

i·dóng-i·dóng

pnd |[ Bik ]
:
maglakad at magmasid sa paligid.

i·dós

png |[ Bik ]
:
pag-usad sa kinauupuan nang hindi tumatayô upang makalipat ng puwesto.