aso


a·só

png

á·so

png |Zoo |[ Ilk Mrw Seb Tag ]
:
inaalagaan at karniborong mamalya (Canis familiaris ) na karaniwang may mahabàng nguso, matalas na pang-amoy, at nakatatahol at umaalulong ; inaalagaan din para sa pagtatrabaho o sa ilang uri ng isports : ÁSU, ASÙ, ÁYAM1, BANAGÁN1, DOG, IDÔ, IRÔ, ÍTU, TSITÛ, PÉRRO

a·so·bí

png |Zoo |[ ST ]
:
isda (family Mugilidae ) na maliit at matinik : ASOGÍ

a·sód

png

a·sód

pnd |a·su·rín, mang-a·sód |[ Bik ]
1:
tumulong sa pagbayó, karaniwan sa palay
2:
pagalítan nang walang awa.

á·sog

pnr
2:
walang kasarian
3:
[Akl ST] binabaé.

a·só·ge

png |Kem |[ Esp azogue ]
:
mabigat na elementong metalikong kemikal (atomic number 80, symbol Hg ) at likido sa katamtamang temperatura : FOIL3, MERCURY1, QUICKSILVER

a·so·gí

png |Zoo |[ ST ]

a·só·hos

png |Zoo |[ ST ]

a·sók

png |[ Ilk ]

á·sok

png
:
táya1 o pagtáya.

a·só·ka

png |Bot |[ Hin ]
:
punongkahoy (Saraca indica ) na itinuturing na sagrado sa India, tumataas hanggang 10 m, may pumpon ng bulaklak na kulay kahel o pula, depende sa edad, at mahalimuyak kung gabi : SORROWLESS TREE

a·sól

png |[ Pan ]

a·só·la

png |Bot |[ Ing azolla ]
:
kimpal ng yerbang pantubig (Azolla pinnata ) na may maliit na sanga, at payát ang mga ugat.

a·so·nán·si·yá

png |Lit Lgw |[ Esp asonancia ]
:
pagkakahawig ng tunog ng dalawang pantig o ng nagkalapit na mga salita bunga ng pagkakatugma ng mga patinig : ASSONANCE, RÍMA2 Cf ALITERASYÓN

a·so·nán·te

pnr |Lit Lgw |[ Esp ]
:
magkatulad na tunog ; may magkahawig na tunog.

a·só·nga

png |[ ST ]
:
pagkalat ng masamâng amoy.

a·sór

png |[ ST ]
1:
paghahampas ng palay
2:
sunod-sunod na pagpalò ng bakal o pagbayó sa palumpon ng palay — pnd a·su·rín, i·a·sór, mag-a·sór.

a·so·sas·yón

png |[ Esp asociación ]

á·so·sí·loy

png |Zoo |[ Seb ]

a·sos·yá·do

pnr |[ Esp asociado ]

a·só·te

png |[ Esp azote ]

a·so·té·a

png |Ark |[ Esp azotea ]
:
balkonahe ng bahay, karaniwang yarì sa bató o kongkreto Cf BALKÓN, BERÁNDA

a·sóy

png |[ Iva ]

á·soy

png |Lit |[ Seb ]