indibidwal


ín·di·bid·wál

png pnr |[ Esp individual ]
1:
isang tao : INDIVIDUAL, PERSÓNA1
2:
partikular ; hindi karaniwan : INDIVIDUAL

ín·di·bid·wa·li·dád

png pnr |[ Esp individualidad ]
1:
sarili at pangunahing katangian : INDIVIDUALITY
2:
sariling hilig o panlasa : INDIVIDUALITY
3:
interes ng isang tao na naiiba : INDIVIDUALITY

ín·di·bid·wa·lís·mo

png |[ Esp individualismo ]
:
ugali o prinsipyo na nagtataguyod sa kakayahan, karapatan, o kalayaan ng indibidwal : INDIVIDUALISM

ín·di·bid·wa·lís·ta

png |[ Esp individualista ]
1:
tao na pangunahing katangian ang kalayaan at indibidwalidad sa pagkilos at pag-iisip : INDIVIDUALIST
2:
tagapagtaguyod ng indibidwalismo : INDIVIDUALIST