kanaw


ka·náw

png
1:
[ST] pagbabatí ng mga itlog
2:
anumang uri ng pulbos na hinalò o tinunaw sa likido : lunagán — pnd i·ka·náw, i·pang·ka·náw, ka· na·wín, mag·ka·náw.

ka·na·wà-na·wà

pnr |[ ka+nawa+ nawa ]
:
madalîng gawin o makamit.

ka·na·wáng

pnr |[ ST ]
:
hindi maingat.

ka·na·wáy

png |Zoo
1:
ibon (family Laridae ) kulay putî na matatagpu-an sa tabíng dagat : gabyota, kannáway, gull

ka·ná·way

png |[ Hil Seb War ]
:
simoy na nagmumula sa hilagang kanlu-ran.

ka·ná·way

pnr |[ Mrw ]

ká·na·wa·yín

png |Zoo
:
uri ng tan-dang na kakulay ng ibong kanaway.