kanto


kán·to

png |[ Esp canto ]
1:
Mus awit : canto
3:
Lit kaba-nata ng isang epiko o mahabàng tula : canto

kan·tód

png
1:
paika-ikang paglala-kad ng isang hindi pantay ang habà ng paa : ingká Cf hingkód

kan·tóg

png

kan·tón

png |[ TsiChi ]
:
pansit kantón.

kan·to·né·ra

pnr |[ Esp cantonera ]
:
piraso ng bakal na nakakabit sa kan-to, sulok ng dingding, o anumang estruktura.

kan·to·né·ro

png |[ Esp cantonero ]

kan·tór

png |Mus |[ Ing Esp cantor ]
:
laláking mang-aawit, kan·tó·ra kung babae : cantor

kan·tó·ra

png |[ Esp cantora ]
:
babaeng mang-aawit, kan·tór kung laláki : kantatrís

kan·to·rál

png |Mus |[ Esp cantorral ]
:
aklat na naglalamán ng mga awit at musika para sa pagkanta sa sim-bahan at monasteryo.

kan·tó·ris

png |Zoo |[ Kan Tbw ]

kan·tót

png
1:
[ST] salitâng pangutya sa sinumang lumalakad nang naghahambog
2:
[ST] kansóg
3:

kan·tóy

pnr