karal


ka·rál

png |[ ST ]

ka·ra·lan-ka·lá·nan

png |[ ST ]
:
ang bagay na dinaraanan ng lahat o gi-nagamit ng lahat.

ka·rá·li

png |[ ST ]
:
pagtotorno o ang paikot-ikot na pagkinis sa gagawing baranda — pnd ka·ra·lí·hin, mag·ka· ra·lì.

ka·rá·li·tà·an

png |[ ka+dalita+an ]
:
labis na kahirapan.

ka·ra·lô

png |[ Iba ]

ka·ra·lóng

png |Ana |[ Iba ]