karam


ka·rám

png |Zoo |[ Iva ]

ka·ra·man·si·lì

png |Bot |[ Iba ]

ka·rá·may

png |[ ka+ damay ]
:
pakiki-bahagi sa pagdurusa, kalungkutan, o pagdadalamhati ng ibang tao.

ka·rá·may

pnr |[ ka+damay ]
:
kasang-kot sa aksidente o kapinsalaan.

ka·rám·ba

png |[ Ilk ]

Ka·rám·ba!

pdd |[ Esp caramba ]
:
sali-tâng ginagamit sa pagpapahayag ng inis o gálit.

ka·ram·bó·la

png |[ Esp carambola ]
2:
aIsp sa bilyar bpagtama ng batò sa dala-wang bola claro ng dalawa o apat na manlalaro, binubuo ng labing-apat na ikot o round : carambola1
3:
pagbangga ng isang sasakyan sa dalawa o mahigit pang sasakyan.

ka·ram·dá·man

png |Med |[ ka+ damdam+an ]

ká·ra·mél

png |[ Ing caramel ]
1:
asukal na ininit hanggang magkulay kape, ginagamit na pampalasa at pangkulay sa alak
3:
kulay ng kending ito.

ka·ra·mé·lo

png |[ Esp caramelo ]
:
kending kulay kape at gawâ sa asu-kal, krema, harabeng mais, at kara-niwang hugis kuwadradong maliliit : asukarilyo, káramél2 var karmélo

ka·ra·mí·han

png |[ ka+dami+han ]
1:
pagiging marami : kadaghánan
2:
ang nakararami o mayorya : kadag-hánan

ka·ram·pá·tan

pnr |[ ST ka+dapat+ an ]
1:
nauukol at nararapat, hal karampatang parusa
2:
sapat at makatarungan, hal karampatang báyad : equitable

ka·ram·pót

pnr |[ ka+dampot ]
:
napa-kaliit na bílang o piraso Cf karakót, katitíng

ka·ra·mu·kóm

png |Bot |[ Ilk ]
:
bayabas na manibalang.

ka·ra·mu·kóm

pnr |[ Ilk ]
:
matigas o malutóng.

ka·ra·mú·tan

png |[ ka+damot+an ]
:
dámot o pagiging maramot.