kasal


ka·sál

png |[ Esp casarse ]
:
kasunduang kailangan sa pag-aasawa : bóda1, énlasé2, marriage2, wedding Cf kángay, kasamyénto — pnd i·ka·sál, i·pa·ka·sál, mag·pa·ka·sál.

ka·sál

pnr |[ Esp casarse ]
:
pormal na ikinasal : kasádo1

ka·sá·la

png |[ ka+sala ]
:
pagbabawal sa pamamagitan ng pagsasabi ng “Huwag” — pnd ka·sa·lá·hin, mag· ka·sá·la.

ka·sa·la·hán

png |[ ST ka+sála+han ]
:
kamalian, naiiba sa kasalanan dahil ang kamalian ay may kinalaman sa mga bagay na pisikal, hal ang pilat ay isang kasalaan sa mukha.

ka·sá·lan

png |[ Esp casar+Tag an ]
:
seremonya at pagdiriwang sa pag-aasawa : bayás2, bóda1, marriage2, wedding

ka·sa·lá·nan

png |[ Kap Pan Tag ka+ sala+han ]

ka·sa·láy

png |Bot |[ ka+salay ]
1:
bulak-lak (Nepeta racemosa ) na tumutubò nang kumpol sa iisang sanga, at pinaghihiwalay ng maliliit at pantay-pantay ang habàng tangkay : rasímo
2:
isang bahagi ng kumpol ng bunga ng ngangà.

ka·sa·láy

png |Bot |[ ka+salay ]
1:
bulak-lak (Nepeta racemosa ) na tumutubò nang kumpol sa iisang sanga, at pinaghihiwalay ng maliliit at pantay-pantay ang habàng tangkay : rasímo
2:
isang bahagi ng kumpol ng bunga ng ngangà.

ka·sá·li

png |[ ka+sali ]
:
bahagi ng isang gawain.

ka·sa·li·no·wán

png
:
ritwal ng perti-lidad sa Catangalan, dáting Obando, at pinagmulan ng sayaw para magka-anak kapag pista ng mga patrong Santa Clara, San Pascual Baylon, at Birhen ng Salambaw.

ka·sa·ló

png |[ ka+salo ]
1:
tao na kasá-mang sumasaló sa isang bagay
2:
katulong sa pandayan.

ka·sá·lo

png |[ ka+salo ]
1:
sinumang kasáma o kasabay na kumakain sa mesa
2:
kahati sa anumang pangya-yaring nagaganap sa búhay ng tao.

ka·sa·lu·kú·yan

png
1:
[Kap Tag ka+ salúkoy+an] ang panahon ngayon : íta2, kamanasáan, karón, ngónyan, péles, present1
2:
itinutukoy din sa kaigtingan o katindihan ng isang gawain Cf kamasahan

ka·sa·lu·ngát

pnr |[ ka+salungat ]
1:
salungat o katapat na panig kaugnay ng isang linya, puwang, o bagay : adverse1, antitésis2, contrary1, kabaligtaran1, opposite
2:
magkaiba ng katangian, direksiyon, kalidad, layunin, at iba pa : adverse1, antitésis2, contrary1, kabaligtaran1, opposite
3:
Mat sa anggulo, ang nása magkabi-lâng panig ng interseksiyon ng dalawang linya : contrary1, kabalig-taran1, opposite