ita


I·ta

png |Ant
:
Agt á.

i·tá

pnh |[ Kap ]

i·tà

png |Ana |[ Kap ]

í·ta

png
1:

i·ta·ás

png |[ i+taas ]
1:
bahagi ng bahay, karaniwang nása ikalawang palapag : KAPORÓAN1
2:
rabáw ng anuman : KAPORÓAN1
3:
dakong tinitingala : KAPORÓAN1

i·tág

png
:
tinapang karne ng baboy at pinatutuyo sa pamamagitan ng pagbibilad sa araw.

i·tág-ay

png |[ Ilk ]

i·tá·it

pnd |í·ta·í·tin, ú·mi·tá·it |[ ST ]
:
lagyan ng tanda ang dapat putulin ng lagari.

i·tá·it

pnr |[ ST ]

i·ták

png
:
patalim na pantaga, pamputol, o panghiwa : BÓLO1, BUNÉNG1, GÚLOK, PANABÚD, SÚNDANG, SUNDÁNG, TABÁK1, ÚTAK4

i·tá·lay

pnr |[ Ilk ]

Italian (i·tál·yan)

png pnr |Ant Lgw |[ Ing ]
1:
Ant laláking katutubò o mamamayan ng Italy : ITALYÁNO
2:
Lgw opisyal na wika ng Italy : ITALYÁNO

italic (ay·tá·lik)

png pnr |[ Ing ]

Italic (ay·tá·lik)

png pnr |Lgw |[ Ing ]
1:
hinggil sa katutubò ng Italy
2:
may kaugnayan sa sangay ng mga wika ng Indo European kabílang ang Latin, Oscan, Umbrian, at mga wikang Romance.

italicize (ay·tá·li·sáyz)

pnd |[ Ing ]
:
isulat o ilimbag nang italiko.

i·tá·li·kó

pnr |[ Esp itálico ]
1:
nakahilig na tipo ng mga titik at ginagamit upang magbigay ng diin o pagkilála, o para sa banyagang salita : ITALIC
2:
titik ng ganitong tipo : ITALIC

I·ta·lí·ti

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Iwak.

I·tá·lon

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Ilongot.

Italy (í·ta·lí)

png |Heg |[ Ing ]
:
bansa sa katimugan ng Europa : ITÁLYA

I·tál·ya

png |Heg |[ Esp Italia ]
:
Ita ly.

i·tal·yá·na

png |[ Ilk ]
:
uri ng larong dama na pasulong ang galaw ng piyon at puwedeng kumain nang pabalik.

i·táng

png |Zoo |[ Bik ]

I·tang·dá·lan

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Iwak.

i·ta·ngér

png |[ Pan ]

í·tang-í·tang

png |Bot |[ Hil Seb War ]

i·tát·ta

pnb |[ Ilk ]

i·táw

png |[ Pan ]

I·tá·wes

png |Lgw
:
tawag sa mga wika ng Ita sa Luzon.

I·tá·wit

png |Ant
:
pangkating etniko na matatagpuan sa timog ng Cagayan at sa lawa ng Chico at Matalag var Táwit

í·taw-í·taw

pnr |Mtr
:
nakalutang sa atmospera, gaya ng planeta, bituin, at iba pa.

i·táy

png
:

i·táy

pnb |[ Ilk ]

i·tay·nán

png |[ Pan ]