kasiya


ka·sí·ya

png |Zoo |[ Mrw Tag War ]

ká·si·yá

pnr |[ Kap ST ka+siya ]
1:
lápat ang lakí o yarì, hal kásiyáng sapatos, kásiyáng pantalon : kémpet
2:
sapát var kásya — pnd ku·má·si·yá, mag· ká·si·yá, pag·ká·si·ya·hín.

ka·si·ya·hán

png |[ ka+siya+han ]
1:
anumang nagdudulot ng tugon sa pangangailangan : katagbáwan1, satisfaction, satispaksiyón, siyá1
2:
kalagayan ng pagiging punô o labis na lugód : katagbáwan1, satisfaction, satispaksiyón, siyá1, zest2
3:
pagbi-bigay ng lugod o sayá : satisfaction, satispaksiyón, siyá1
4:
[ST] isang uri ng pagkaing ordinaryo o walang gaanong kuwenta.

ka·sí·yá·han

png |[ ka+siya+han ]
1:
[ST] pagiging makatwiran at propor-siyonado
2:
[Bik Tag] pakiramdam na maligaya at kontento : buyà1, sadyà, sákal3

ka·si·yá-si·yá

pnr |[ ka+siya+siya ]
1:
nagdudulot o nagsasanhi ng kasiyahan : nigò1, satisfactory
2:
tumutugon sa kahilingan o panga-ngailangan : satisfactory