siya


si·yá

png
2:
pagiging sapát
3:
ugat ng pasiya.

si·yá

pnr
2:
tama o totoo, hal “Siyángâ.”
3:
tulad o katulad, hal “Siyáng-siyá si Lili.”

si·yá

pnh |[ Bik Hil Seb Tag War ]
:
kata-gang ginagamit na pampalit sa pa-ngalan ng tao na pinag-uusapan hal “Tahimik siyá,” “Siyá ang aming mo-delo” : IMÁW, ISÚ, SIKATÓ

sí·ya

png
1:
[Esp silla] malukong na upuang karaniwang yarì sa matigas na katad at inilalagay sa likod ng hayop na sinasakyan : SADDLE b katu-lad na upuan sa bisikleta
2:
Bot [Iva] datúra.

si·yá·ba

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng itim na priholes.

si·ya·gít

png |[ Seb ]

si·yá·ho

png |[ Tsi ]
:
tawag sa asawa ng nakatatandang kapatid na babae Cf BAYÁW1

si·yák

png |[ ST ]
:
táo na matalino o isang propeta.

si·yá·kok

png |Zoo |[ Ilk ]

si·yám

pnr |Mat |[ Bik Hil Ilk Kap Seb Tag War ]
1:
pamilang na katumbas ng walo at isa : NINE, NUWEBE
2:
sali-tâng bílang para sa 9 o IX : NINE, NU-WEBE
3:
katipunan ng ganito karaming bagay, tao, at iba pa : NINE, NUWEBE

si·yám·na·pû

pnr |Mat |[ siyám+na+pû ]
1:
pamilang na katumbas ng siyam na sampu : NINETY, NOBÉNTA
2:
salita para sa bílang na 90 o XC : NINETY, NOBÉNTA

si·yám-si·yám

png
:
tuloy-tuloy na pag-ulan, karaniwang tumatagal nang isang linggo : MONSOON RAIN

si·ya·ná

pnr |[ ST ]

si·yá na·wâ

pnb |[ ST ]

si·yáng

png |[ ST ]
:
paglakad nang palukso-lukso dahil sa isang bahagi ng katawang masakít.

si·ya·ngâ

pnb |[ siya+nga ]
:
siyáng totoo o talagang totoo.

si·ya·nò

png

si·yan·sí

png |[ Tsi ]
:
kagamitan na pambaligtad at panghango ng ipiniprito sa kawali var siyensí

si·yán·tung

png
:
telang yarì sa seda.

si·ya·nú·ro

png |Kem |[ Esp cianuro ]

si·yáp

png
:
huni ng sisiw at ibon : CHIRP — pnd mag·si·yá·pan, su·mi·yáp.

si·yá·sak

png |[ ST ]
:
pagwasak ng mga pananim.

si·ya·sát

png |[ ST ]
:
pagwasak ng mga taniman sa pamamagitan ng pagta-pak.

si·yá·sat

png |pag·si·yá·sat, pag·si·si· yá·sat |[ Bik Kap ]
:
pormal at sistema-tikong pagtatanong, pagsasaliksik, o pag-aaral upang matuklasan at maek-samen ang mga impormasyon, pang-yayari, at iba pa túngo sa paglilinaw ng katotohanan : BALAYÁG, BISÍTA5, IMBÉSTIGASYÓN, INQUIRY1, INVESTIGA-TION, QUERY2, SALUGSÓG1 — pnd i·pa·si· yá·sat, mag·si·yá·sat, si·ya·sá·tin.

si·yá·sig

png |[ siyasat+sigasig ]
:
lub-hang masigasig na pagsisiyasat at pagtatanong.

si·yá·sik

png |[ siyasat+saliksik ]
:
ma-susing pagsusuri at pananaliksik.

si·yá·sip

png
:
pagkilos nang may pag-tanaw sa maaaring mangyari sa hina-harap : PRUDENCE, PRUDENSIYA — pnr ma·si·yá·sip.

si·yá·ti·ká

png |Med |[ Esp ciatica ]

si·yá·tong

png |[ Pan ]
:
larong pambatà na ipinapatong ang isang patpat sa hukay at sakâ hinahataw ng higit na mahabàng patpat tungo sa pinakama-layong pook.

si·yáw

png |Bot |[ War ]