kawal


ká·wal

png
1:
Mil [Kap Tag] tao na naglilingkod sa hukbong-sandata-han : enlisted man, soldier, sundálo
2:
[Kap Tag] alagád
3:
[ST] kasama-han na tumutulong sa iba
4:
[ST] bagay na pumipigil o sagwil sa pag-bibigkis.

ká·wal

pnr |[ ST ]
:
pabago-bago ang isip.

ka·wa·lán

png |[ ka+wala+an ]
:
pook o kalagayang walang nabubuhay o umiiral : nothingness1, úwang2, void1

ka·wa·láng-hang·gán

png |[ ka+wala+ na hanggan ]
1:
pagiging walang-hanggan ; pagiging walang katapu-san : eternidad, eternity, láot3
2:
sa teolohiyang Kristiyano, búhay na walang-hanggan : eternidad, eterni-ty, láot3
3:
katotohanang walang kamatayan : eternidad, eternity, láot3

ka·wá·law

png |[ Mag ]

ka·wa·lì

png |[ Bik Kap Tag ]
:
lutuáng bakal na may isang hawakán na nakakabit sa labì, maluwang ang bibig, at bilóg ang malukong na pu-wit : frying pan, kalahà, kalaháy3, kalhà, karáha, kukúlan, paráyyu, paryók, sartén1, skillet2

ká·wal-ká·wal

pnr |[ ST ]
:
hindi pa tiyak at balisá.