key


key (ki)

png |[ Ing ]
2:
kasang-kapan na ginagamit sa pagpihit ng tornilyo o tuwerka, hal pihitan ng relo
3:
teklado na dinidiinan ng daliri sa pagpapatugtog ng piyano, plawta, at iba pang instrumentong pangmusika
4:
teklado sa makinilya o computer
5:
pook na nagpapahintulot na ma-kontrol ang dagat o isang teritoryo dahil sa estratehikong lokasyon nitó
6:
asolusyon o paliwanag bsalita o isang sistema na ginagamit upang matuklasan ang isang lihim na kodigo clistáhan ng mga kaukulang paliwanag na ginagamit sa mapa o talahanayan dmaniobra sa mga problematikong sitwasyon sa ahedres eaklat ng mga solusyon para sa mga problemang matematiko fliteral na pagsasalin ng isang aklat na isinulat sa banyagang wika g Mus pangkat, eskala, o sistema ng mga notang pa-wang nakaugnay at nakabatay sa isang hatag na saligang nota.

key

png
:
tawag sa titik K.

keyboard (kí·bord)

png |[ Ing key+ board ]
1:
isang set ng mga teklado sa makinilya, computer, piyano, at iba pang instrumentong pangmu-sika
2:
elektronikong instrumentong pangmusika na may mga set ng tek-lado tulad sa piyano.

key chain (kí tseyn)

png |[ Ing ]

keyhole (kí·howl)

png |[ Ing ]
:
bútas sa kandado na sinusuutan ng susi.

keyhole surgery (kí·howl sér·dye·rí)

png |Med |[ Ing ]
:
minimal na pamama-raan sa operasyon na isinasagawâ sa napakaliit na hiwa sa partikular na bahagi ng katawan.

keyk

png |[ Ing cake ]
1:
hinurnong tim-pla ng arina, mantekilya, itlog, asukal, at iba pa : cake
2:
pagkaing hinugis sapád at bilóg : cake Cf mamón

keynote (kí·nowt)

png |[ Ing key+note ]
1:
umiiral o namamayaning tono o idea sa isang okasyon
2:
sinumang naatasan na itakda ang namamaya-ning tono o idea sa isang pulong o kumperensiya
3:
Mus nota na bata-yan ng isang key.

keypunch (kí·pants)

png |[ Ing key+ punch ]
:
mákináng ginagamit sa paglilipat ng mga datos sa pamamagi-tan ng pagbútas sa mga kard o papel.

keypuncher (ki·pán·tser)

png |[ Ing key+ punch+er ]
:
opereytor ng isang mákiná para sa keypunch.

keyword (kí·werd)

png |[ Ing key+word ]
1:
susi sa lihim na kodigo
2:
asalita na lubhang mahalaga bsalita na ginagamit upang mabuksan at maláman ang nilalamán ng isang file Cf password