kini


ki·ní

pnh |[ Tau ]

kí·ni

png |Zoo |[ Bik Tag ]

ki·nid·kíd

png |[ ST ]
:
sulo na gawâ sa mga kawayang pinagputol-putol sa maliliit na piraso.

ki·níg

png |pa·ngi·ngi·níg
:
mabilis, bigla, at hindi mapigil na paggalaw ng buong katawan dulot ng lamig, tákot, gálit, o sakít : laín1, pangíki, pilik3 var nginíg — pnd ku·mi·níg, ma· ngi·níg, pa·ngi·ni·gín.

ki·níg

pnd |ma·ki·níg, pa·king·gán
:
bigyan ng pansin ang sinasabi o naririnig.

ki·ní-ki·ni·tá

png
:
serye ng mga pan-tasma, ilusyon, o nakalilinlang na mga paglitaw, gaya sa panaginip o bílang likha ng haraya : bísyon3 var kiníkitá

ki·ni·láw

pnr |[ k+in+ilaw ]

ki·ni·lí·song

png |Say |[ Sub ]
:
sayaw sa seremonya ng pag-aani na sinasa-liwan ng pangkat ng edel.

ki·ní·na

png |Kem |[ Esp quinina ]
:
alka-loyd na putî, mapait, at bahagyang nalulusaw sa tubig, C20 H24 N2 O2 may tíla karayom na mga kristal mula sa balát ng singkona, at gina-gamit na pampagana at panlunas sa malarya : quinine

Ki·ni·ráy-a

png |Ant Lgw
1:
pangkating etniko na matatagpuan sa Antique : Hamtikánon, Hantík, Hantikánon
2:
wika ng naturang pangkatin : Hamtikánon, Hantík, Hantikánon

kí·nis

png
1:
rabaw na walang depekto : kínas
2:
husay ng pagkaka-gawâ : kínas — pnr ma·kí·nis.

ki·nís·ki·sán

pnr |[ War ]

ki·nít

pnr
:
banát na katad.

ki·ni·tá

pnd |ku·mi·ni·tá, ma·ki·ni·tá |[ k+in+ita ]
:
waring nakikíta ang nagdaan o hinaharap ; likhain sa isip.