laon


la·ón

pnr |[ Bik Hil Seb Tag War ]
2:
Agr naimbak na ani mula sa nakaraang taon.

lá·on

png
1:
panahong matagal nang nagdaan — pnr ma·lá·on
2:
[War] dáting ani
3:
[Hil] maliit na sanga
4:
5:
[Mrw] tagtuyót
6:
[ST] lupaing hindi na tinatamnan at maraming damo.

Lá·on

png |Mit |[ Hil ]
:
maalamat na hari ng Negros at diyos na tagapagpakilála ng mga Bisaya.

la·óng

png
:
pamimintas o panini-rang-puri sa isang tao na hindi kaharap — pnd la·u·ngín, man·la· óng.

la·óng

png |[ Ilk ]