layang


la·yáng

pnd |la·ya·ngán, la·ya·ngín, mag·la·yáng |[ ST ]
:
putulin ang mga dahon ng punongkahoy upang hindi maitumba ng malakas na hangin.

láy-ang

pnd |lay-á·ngin, lu·máy-ang, mag·láy-ang |[ Hil ]
:
ilatag at painitan.

lá·yang

png
:
Bot tuyông tangkay ng bulaklak, bunga, o dahon : LAYÂ

lá·yang·lá·yang

png |Zoo