laya


la·yá

png |Bot |[ Ilk ]

la·yà

png
1:
[ST] layak, yagit, at katulad na basura
2:
[Kap Tag] ang kalagayan ng pagiging walang hadlang o balakid : FREEDOM1, KAGAWASÁN, KAUGALÍNGNAN2, LIBER-TÁD, LIBERTY, WAYÁWAYÁ
3:
[Kap Tag] pagkawala sa estado ng pagiging alipin : FREEDOM1, KAGAWASÁN, KAUGALÍNGNAN2, LIBERTÁD, LIBERTY, WAYÁWAYÁ
4:
[Kap Tag] katutubòng kapangyarihan ng bawat nilikha upang itakda at gawin ang nais : FREEDOM1, KAGAWASÁN, KAUGALÍNGNAN2, LIBERTÁD, LIBERTY, WAYÁWAYÁ Cf INDEPENDÉNSIYÁ, KAHÍLWAYÁN, KASARINLÁN, KATALÍNGKASÁN, KAWAYANGÁN, WAYÁWAYÁ — pnr ma·la·yà.

la·yà

pnr |[ ST ]
:
lantá o tuyô.

la·yâ

png |[ Bik Hil Seb Tag ]

la·yâ

pnr
1:
labis na malayaw at walang pakialam sa maaaring maganap sa sarili
2:
[Bik Hil Seb War] lantá.

lá·ya

png
1:
[ST] pag-uunat ng braso nang dahan-dahan na parang may humihígit dito
2:
[Esp] kalaykay na may dalawang matutulis na ngipin, mula sa Basque
3:
[Bik Hil Seb War Tag] uri ng lambat na pangisda.

láy-ab

pnd |lu·máy-ab, mag·láy-ab |[ Hil ]
:
sirain ng apoy.

lá·yad

png |[ ST ]
:
pagkaladkad sa sáya.

la·yág

png
1:
2:
Ana [Pan] taínga1-3

lá·yag

png |Ntk |[ Bik Kap Hil Iba Ilk Mrw Pan Seb Tag Tau War ]
:
malapad na telang may patigas na kahoy o kawayan sa mga gilid at ikinakabit sa sasakyang-dagat upang umusad ito sa pamamagitan ng hangin : BÉLA3, LÁYAR, SAIL1, VIDÁD — pnd la·ya·gín, mag·la·yág

la·ya·gán

png |Zoo
:
uri ng bayawak na may palikpik sa likod.

la·yá·gan

png |Mit |[ ST ]

la·yák

png |[ Kap Tag ]

lá·yak

png |[ ST ]
1:
bagay na sukát na sukát sa iyo na parang kasáma mo itong isinilang
2:
pagpapakíta ng pagmamahal.

la·yá·kan

png |Zoo
:
ibong panggabí (family Caprimulgidae ) na kauri ng kandarapà : TÁHAW2, TIK BAHÁW

la·yá·lay

png |Zoo |[ Ilk ]

lá·ya·lá·ya

png |Zoo |[ War ]

la·yáng

pnd |la·ya·ngán, la·ya·ngín, mag·la·yáng |[ ST ]
:
putulin ang mga dahon ng punongkahoy upang hindi maitumba ng malakas na hangin.

láy-ang

pnd |lay-á·ngin, lu·máy-ang, mag·láy-ang |[ Hil ]
:
ilatag at painitan.

lá·yang

png
:
Bot tuyông tangkay ng bulaklak, bunga, o dahon : LAYÂ

lá·yang·lá·yang

png |Zoo

la·yáp

png |Asn |[ Ilk ]

lá·yap

png
1:
[ST] likás na ibig
2:
[War] bahâ.

lá·yap

pnr |[ ST ]

lá·yar

png |Ntk |[ Mag ]

la·yás

pnr

lá·yas

pnd |[ Kap Tag War ]
1:
lu·má· yas umalis nang kusa
2:
mag·la· yás umalis dahil sa samâ-ng-loob o mahigpit na pangangailangan
3:
pa·la·yá·sin sapilitan o sadyang paalisin o patakasin dahil sa nagawâng kasalanan.

Lá·yas!

pdd
:
utos ng pagpapaalis : ALÍS!, HABÌ!, PUWERÁ! SUPÍ!

la·yát

png |[ Seb ]
:
lundág — pnd la·ya·tán, la·ya·tín, lu·ma·yát.

la·yáw

png
1:
[Ilk] alak mula sa nipa
2:
taas o distansiya ng talon.

la·yáw

pnr
1:
lumaki sa layaw
2:
walang disiplina
3:
labis na mapaghanap ng layà at pribelehiyo
4:
[Seb War] lagalág.

lá·yaw

png
1:
[ST] paghahandog ng sarili, tumutukoy rin ito sa pagtulong para sa pangangailangan ng isang tao
2:
kalayàan mula sa kontrol ng magulang : LANGÁN
3:
labis na pagbibigay o pagluluwag : LANGÁN — pnd mag·pa·ka·lá·yaw, pa·la·yá·win
4:
Bot baging (Cardiospermum halicacabum ) na umaakyat at namumunga ng hugis batóng bukò.

láy-aw

png |[ Hil ]