ligid


lí·gid

png
1:
[Kap Tag] kabuuang pook paikot sa isang bagay : GENTELÀ, PALÍIBER Cf KALIGIRÁN, PALÍGID
2:
[Bik Hil Seb] gúlong1

lí·gid

pnd |li·gí·ran, lu·mí·gid |[ Kap Tag ]
:
umikot sa o paikutan ang isang tao, bagay, o pook — pnr na·li·lí·gid.