likha


lik·há

png |[ ST ]
:
estatwa ng sinaunang anito o bathala.

lik·hâ

png
1:
pag·lik·hâ paggawâ ng anuman búhat sa isang bagay o búhat sa wala : LALÁNG1 Cf IMBENSIYÓN, KATHÂ
2:
ni·lik·hâ bagay na nagawâ : CREATION, GAMÂ2, GILÀ, KAPÁL3, KINAPÁL1, MÁLOK, MUGNÀ, MUKNÂ, NAPARSUWÁ, NILALÁNG, PINALSÁ, TUHÀ — pnr ma·lik·há·in — pnd i·lik·hâ, lik·ha· ín, lu·mik·hâ
3:
bunga ng imahinasyon Cf AKDÂ

lik·hâng-í·sip

png |[ likhâ+ng-ísip ]
1:
bagay na bunga ng haraya : KATHÂNG-ÍSIP
2:
tao, bagay, pook, o pangyayari na hindi totoo : KATHÂNG-ÍSIP

lik·hâng-ka·mây

png |[ likhâ+ng-kamáy ]
1:
isang kakayahan sa pag-gawâ ng kagamitan at produktong pandekorasyon sa pamamagitan ng kamay : HANDICRAFT Cf KIMÓT2
2:
isang bagay na ginawâ sa pamamagitan ng naturang kakayahan : HANDICRAFT