lunga


lu·ngá

png |Bot |[ Seb War ]

lú·nga

png |[ Gui Bag ]

lú·ngab

png |Heo |[ ST ]

lú·ngad

png
1:
pagluwâ o pagsúka ng sanggol sa sinúsong gatas
2:
ang gatas na iniluwâ var lúngad

lu·ngág

png |[ Seb ]

lúng-ag

png |[ Seb ]
:
saíng1 — pnd i·lúng-ag, lung-á·gan, lung-á·gin, mag·lúng-ag.

lu·ngál

pnr |[ ST ]
:
isinílang na patay.

lu·ngás

pnr
:
bahagyang nasirà ; pingás gaya ng ngiping nabungi.

lu·ngáw

png
1:
hukay sa lupa na malaki at malalim at ginagamit na imbakan ng mga bunga, tapunan ng sukal, at iba pa
2:
kahoy na inuka ang katawan at inilaan sa pag-aasin ng isda o kainan ng malaking hayop.

lu·nga·wán

png |[ ST ]
:
ang puwang na dinudungawan sa bintana.

lu·ngáy

pnr
:
layláy, nakalaylay.

lu·nga·yî

pnr
:
nakayuko o nakatungó, karaniwan kapag namimighati o nalulungkot.

lu·ngá·yi

png |[ ST ]
1:
paghihilig ng ulo sa unan, o sa ibang bahaging mas mababà, upang magpahinga
2:
paghuhugas ng ulo sa pamamagitan ng paglulubog nitó sa tubig, at ang mukha ay nása itaas
3:
paglungayngay nang ang mukha ay nása itaas.

lu·ngay·ngáy

pnr |[ Hil Seb Tag ]
:
nakabagsak ang ulo nang patalikod ; nakakiling ang katawan sa likuran dahil sa kawalan ng lakas.