paso


pa·só

png |[ ST ]
1:
palayok at anumang lutuang yari sa luad
2:
bagay na lubhang kinulayan ng tinà.

pa·só

pnr
1:
nawalan na ng halaga ; lumampas na sa taning na panahon o takdang maaaring gamitin : EXPIRED

pa·sò

png |Med
:
anumang nadikitan ng apoy o ng anumang mainit na bagay : LÓDAS — pnd i·pam·pa·sò, ma·pa·sò, pa·sú·in, pu·ma·sò.

pá·so

png |[ Esp ]
1:
takbo ng kabayo, na matimbang at hindi palumba-lumba
2:
Heo daan o lagúsan, lalo na ang makitid na daanan sa bundok o tagaytay : PASS3, SIPLÁNG
3:
sa pru-sisyon, babae na nakasuot ng itim na damit at sombrerong gawâ sa dahon.

pá·sok

png
1:
pagtúngo o pagtuloy sa loob : PÁGLUB, SÉRREK, SULÓD — pnd i·pá·sok, mag·pá·sok, pa·sú·kan, pa·sú·kin, pu·má·sok
2:
[Igo] sere-monya ng paglalagay ng balyan sa bukid.

Pá·sok!

pdd
:
Tuloy! 1

pá·sol

png |[ ST ]

pa·só·lo

png |[ ST ]
1:
isang uri ng sandatang gawâ sa kawayan na kapag inihagis sa lupa ay tumutusok sa paa ng dumaraan
2:
panà na panghúli ng hayop.

pa·so·lu·hín

png |Zoo |[ ST ]
:
hayop na may kumpol na balahibo sa dibdib.

pá·song

png
1:
[ST] pagpapatubò sa ipinauutang o ipinagbibili
2:
[Hil] kabán2

Pá·song Ti·rád

png |Kas |Heg |[ Esp paso+na Tirad ]
:
makitid na lagusan patúngong Cordillera at matatagpuan sa Ilocos Sur, ginamit ng pangkat ni Heneral Gregorio del Pilar upang ha-rangin ang mga Americanong huma-habol sa hukbo ni Heneral Emilio Aguinaldo : TIRAD PASS

pa·so·nór

png |[ ST ]
:
utos na gawin ang isang bagay.

pa·só·tis

png |Bot
:
varyant ng alpasote.