lisa


li·sá

pnr |[ Hil Seb War ]

li·sâ

png
1:
Zoo [Ilk Mrw Tag] itlog ng kuto, karaniwan sa buhok ng tao : KUPÍ2, LIYÁS3, LIYÉS var lusâ Cf KUYÚMAD
2:
kilos o paraan ng masusing paghahanap at paghahalughog para sa isang bagay na nawawala.

lí·san

png |[ Kap Tag ]
1:
pag-alis o paglayô mula sa isang pook : ITAYNÁN
2:
pagpapabayà : BAY-ÁN — pnd li·sá·nin, lu·mí·san.

li·sáng

pnr |[ War ]

lí·saw

pnr
1:
[ST] hindi mapakaling galaw ng matá ng isang táong galít

li·sáy

png |[ ST ]
:
pagbayó muli sa palay : LÚDANG — pnd li·sá·yin, mag·lí·say.