uka


u·kà

png
:
anumang mababaw at maliit na hukay sa rabaw ng isang bagay : GINTÁANG, GÚAB, GULÓT3, HÚL-AB, LÚKAB, LÚKIB, LUNGÁG, MORÍMOR, NGÍBNGIG, ÚKIT1 var úka

u·kâ

pnr
:
may ukà.

u·káb

pnr |[ Seb War ]

ú·kab

png
:
malakíng kagat o ukà, karaniwan sa mga bilóg at malakíng bungangkahoy : ÁNGKAB2, GÚTAB, ÍNGKIB, KÍSAB, KÍTTAB, KULÁB

ú·kag

png |[ Mag ]

ú·kang

png
1:
kawalan ng gana sa pagtatrabaho
2:
[ST] kilos na mabagal, karaniwang dulot ng edad.

u·kâ-u·kâ

pnr
:
maraming ukà : KABÁNG2

u·káy

png
1:
[ST] umikot-ikot katulad ng ahas Cf GÁPANG1
2:
Zoo [Bik] matsíng.

ú·kay

png

ú·kay-ú·kay

png |Kom
:
tipong tiyangge o baratilyo ngunit karaniwang mga segunda mano ngunit imported na produkto ang ipinagbibilí at malimit na nakatambak at kailangang halukayin ng mga bumibilí : WAGWÁG4