luwas


lu·wás

png
1:
paglalakbay nang pababâ o pabalik
2:
pagtúngo sa siyudad mula sa lalawigan
3:
pagdadalá ng kalakal sa ibang bayan o bansa
4:
kalakal na dinadalá sa ibang ó bansa — pnd i·lu·wás, lu·mu·wás, mag·pa·lu·wás.

lú·was

png |[ ST ]
:
salitâng Kumintang, labás1

lú·wa·sá

png

lu·wa·sán

png
1:
Heo dakong mababà at pinupuntahan ng agos
2:
pook na pinagluluwasan ng kalakal Cf HULÒ