malaka


ma·lá·ka

png |Zoo |[ Hil ]

ma·la·ka·bú·yaw

png |Bot
:
punongkahoy (Chaetospermum glutinosum ) na tumataas nang 10 m, may matinik na katawan, tatluhang dahon, mabangong bulaklak, at may bungang kulay lungti, magaspang, biluhabâ, mabuto, at nababalot ng mahimaymay na balát : KABÚYOK, KALANTÁN, TABÓK2, URÁTAN2

ma·la·kag·yós

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng halaman.

ma·la·ká·law

pnr |[ mala+kalaw ]
:
may kutis na mapusyaw na kayumanggi.

ma·la·ka·lí·ngag

png |Bot |[ mala+ kalingag ]
:
punongkahoy na kahawig ng cinnamon.

ma·la·ka·lum·páng

png |Bot |[ ST mala+kalumpang ]
:
punongkahoy na may hawig sa kalumpang.

ma·la·ka·lum·pít

png |Bot

ma·la·kan·du·lì

png |Zoo |[ ST mala+ kandulì ]
:
uri ng butete na nakalalason.

ma·la·ká·pas

png |Zoo |[ mala+kápas ]
:
malaki-laking isdang-alat (family Gerreidae ), maliit at nakausli ang nguso, sapad ang katawan, malalaki ang kaliskis na pinilakan : LÁMAS3, MOJARRA

ma·la·ka·pé

png |Bot |[ mala+Esp café ]
:
uri ng palumpong (Canthium dicoccum ) na tumataas nang 3–4 m, may mga dahon na makintab at matulis, may mga bulaklak na puti at may uhay.

ma·la·ka·pís

png |Zoo |[ ST mala+ kapis ]
:
uri ng maliit na punò tulad ng buyo.

ma·la·ká·rit

pnr |[ mala+karit ]
:
hugis karit at tawag sa bagong buwan Cf GASUKLÁY

ma·la·kás

pnr |[ ma+lakás ]

ma·la·kat·món

png |Bot |[ ST mala+ katmon ]
:
punongkahoy na may nakaimbak na tubig sa katawan at naigagamot sa lagnat : MALBÁS-TIGBÁLANG

ma·la·ka·wá·yan

png |Bot |[ ST mala+ kawayan ]
:
uri ng sakate : TUWÁD-TUWÁRAN