name


name (neym)

png |[ Ing ]

name calling (neym kó·ling)

png |[ Ing ]
:
pagsasalita nang nakasasakít sa kapuwa.

name dropping (neym drá·ping)

png |[ Ing ]
:
pagbanggit ng pangalan ng táong tanyag at kilalá upang magmagalíng.

nameplate (néym·pleyt)

png |[ Ing ]
1:
plaka na sinusulatan ng pangalan at isinusuot ng may-ari ng pangalan

namesake (néym·seyk)

png |[ Ing ]