alan


á·lan

png
1:
salita o kombinasyon ng mga salitâng ginagamit sa pagtawag o pagtukoy sa tao, pook, o bagay : LAGYÛ, NÁGAN, NAME1, NGÁGAN, NGÁRAN, NGAN, NÓMBRE var ngálan1, pangálan1 Cf BANSÁG, PALÁYAW, TÁWAG
2:
[Kal] masamâng kaluluwa ng kadiliman
3:
Med [War] pagkaramdam ng hilo.

a·láng

pnr |[ Bik ]

á·lang

png
1:
Kom sa sinaunang lipunang Bisaya, pangangalakal ng mámaháling produkto o luho tulad ng alipin at iba pa
2:
[Isn] kamálig1

a·la·ngá·ang

png |Mtr |[ ST ]
1:
pagtaog at pagkati ng dagat o ilog

a·láng-a·láng

png
1:
[Seb] pakiramdam na alangan
2:
[Bik Hil Seb War] álinlángan1-2

á·lang-á·lang

png
1:
[Kap Tag] pagbibigay ng sapat na pansin o pagkilála : KONSIDERASYÓN1
2:
[Kap Tag] gálang1-3
3:
[ST] pagkakaroon ng alinlangan.

a·la·ngán

png |Bot |[ ST ]
:
maliit na búko ng niyog.

a·la·ngán

pnr
1:
hindi angkop ; hindi tumpak
2:
hindi karapat-dapat
3:
hindi nakatitiyak ; nag-aalinlangan
4:
hindi husto

A·lá·ngan

png |Ant |[ Mng ]
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Mangyan na matatagpuan sa Bundok Halcon sa Mindoro.

a·la·ngá·nin

pnr |[ alangan+in ]
1:
hindi sapat : BITÍN1, MÉDYO
2:
may alinlángan : MÉDYO

a·la·ngás

pnr |[ ST ]

a·lá·ngas

png |[ ST ]
:
paghámon sa kaaway.

a·lá·ngay

png
:
unti-unting pagpapaalab sa apoy sa pamamagitan ng kahoy.

a·la·ngí·lang

png |Bot |[ Hil Kap Seb ST ]

a·la·ngit·ngít

png |Bot

a·lang·nón

png |Bot |[ Bik ]

a·la·ngú·ang

png |Mtr |[ ST ]

a·la·ngú·lan

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng túna.