nganga


nga·ngá

png |pag·nga·ngá |[ Bik Kap Hil Iba Ilk Mag Mrw Pan Seb ST War ]
:
pagbuka ng bibig : AKASANGÍ

nga·ngà

png
1:
nguyáing karaniwang binubuo ng buyo at apog na binálot sa ikmo : BAMÀ, GÁGALÉN, HITSÓ, INAPÚGAN, MALÁM-ON, MALÁN-ON, MAMÂ, MAMÁHIN, MÁMAN, MÂMON, MÁM-ON, TILÁD2
2:
Med [War] tuyông sipon.

ngâ-ngâ

pnr |[ Seb ]

nga·ngák

png |[ ST ]