mama


ma·má

png
1:
[ST] kapatid ng magulang, mas batà sa ama o ina ; sinumang kamag-anak ng ama o ina
2:
[Esp] ináy.

ma·mà

png
:
karaniwang tawag sa laláki na hindi kilála var Mang

ma·mâ

png |[ Hil Seb ST War ]

má·ma

png |[ Ing ]

ma·má·an

png |Bot |[ Mrw mamâ+an ]

ma·má·boy

png |Zoo
:
itim na tandáng na may putîng balahibong nakapaikot sa leeg.

ma·mád

pnr
1:
Med [ST] maputla dahil sa sakít
2:
lumambot at namagâ dahil sa pagkababad sa tubig : TAMÁK2 Cf BABÁD

ma·ma·dé·ra

png |Med |[ Esp ]

ma·má·en

png |[ Ilk ]

má·ma·há·lin

pnr |[ ma+mahal+in ]

ma·má·he·má·hes

png |[ Iva ]

ma·má·hin

png |[ Iva ]

má·mak

png |[ ST ]
1:
maliit na piraso ng pagkain na dumidikit sa labas ng bibig
2:
Bot sungot o balbás na nakabalot sa butil ng palay.

ma·ma·láy·bay

png |Lit |[ Hil ]

má·ma·lí

png |Zoo
:
karniborong isdang-alat (Polynemus microstoma ) na may limáng tibo sa nguso at batik- batik ang palikpik : BÚKA DÚLSE, KÚGAN2, KÚWA-KÚWA, MAMALÍNG-BABÁE, MAMALÍNG-BATÓ, MÁPWAW, MÚRANG-ÍLOG, MÚRANG-ÚNGOS, THREADFIN

ma·ma·líng-ba·bá·e

png |Zoo |[ mamali +na+babae ]

ma·ma·líng-ba·tó

png |Zoo |[ mamali+ na+bato ]

ma·ma·lís

png |Bot

ma·ma·lí·tok

png |Zoo
:
makamandag na gagambang tubig : MAMMALÍTUK

ma·mál·ya

png |Zoo |[ Ing mammalia ]
:
vertebrate (class Mammalia ) na may kakayahang magkagatas at magpasúso sa mga anak : MAMMAL

má·mam

png |[ Seb Tag ]
:
bigkas ng batà sa inom.

ma·ma·má·ha·yág

png |[ mang+pa+ pahay ]

ma·ma·mák·yaw

png |[ mang+pa+ pakyaw ]
:
tao na namamakyaw.

ma·má·ma·la·kà

png |Zoo
1:
ibong mandaragit (genus Circus, family Accipitridae ) na may payát na kata-wan, mahabàng pakpak, malimit na nása mga tubigan at bukirin at mga palaka at maliliit na hayop ang pagkain : HARRIER
2:
uri ng ahas-tubig na palaka ang hilig tuklawin.

má·ma·ma·nà

png |[ mang+pa+panà ]
:
tao na mahusay sa pagpanà o paggamit ng panà : ARKÉRO1

má·ma·mang·kâ

png |Ntk |[ ma+ma+ bangkâ ]

má·ma·má·tay-tá·o

png |[ mang+pa+ patáy-tao ]
:
tao o hayop na pumapatáy ng tao : BERDÚGO2, KILLER1

má·ma·má·yad

png |[ ST ]
:
tao na bumibili ng alipin at hindi ng iba pang bagay.

má·ma·ma·yán

png |Pol |[ mang+ba+báyan ]
:
tao na nakatirá at nanumpa ng katapatan sa isang bansa : BÁYAN2, CITIZEN

má·man

png |[ Kap ]

ma·ma·nán·si

png |[ Mrw ]

ma·máng

png

má·mang

png |Zoo |[ War ]

ma·ma·ngá

png |[ ST ]
1:
mandaragat na tumutugis sa mga pirata
2:
pakikipaglabanan sa dagat.

ma·man·tóg

png

Ma·mán·wa

png |Ant
:
pangkating etniko ng mga Agta sa hilagang silangan ng Mindanao : AMAMANÚSA, KONKÍNG

ma·ma·ó·dus

png |Zoo |[ Mrw Sam Tau ]

ma·má·ong

png |Zoo |[ Ilk ]

ma·má·oy

png |Zoo |[ Mrw ]

ma·má·ra

pnr |[ War ]

ma·má·rang

png |Bot |[ ST ]
:
funggus na maputî at katamtaman ang lakí.

ma·ma·sâ-ma·sâ

pnr |[ ma+basâ-basâ ]
:
medyo basâ, hal mamasâ-masâng buhok pagkatapos maligo at magtuwalya o mamasâ-masâng hangin : DAMP, MAHALUMIGMIG2

má·ma·sán

png |Kol |[ Esp mama+Jap san ]

ma·ma·sò

png |Med
:
sakít sa balát na namimintog at nagiging sugat kapag napisâ.

ma·máy

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]

má·may

png
1:
[ST] tawag sa lolo
2:
[Bik] tawag sa tiya o lola.

ma·ma·yâ

pnr pnb
:
sa susunod na sandali o oras : MADAMDAMÁ, PÓTA, UNYÂ