obit


ó·bit

png |Kol |[ Ing ]

obiter dictum (ó·bi·tér dík·tum)

png |[ Lat ]
:
pahayag ng opinyon ng isang hukom na hindi bahagi sa desisyon ng korte, at hindi kailangang ipatupad.

obituary (o·bi·tsu·wá·ri)

png |[ Ing ]

o·bit·wár·yo

png |[ Esp obituario ]
:
paunawa o pabatid hinggil sa namatay, karaniwang inilalathala : OBITUARY